Правилата са, за да се нарушават - Част I

Правилото на третините. Симетрия. Запълване на предния план. Рамкиране. Водещи линии.

Правилата са, за да се нарушават - Част I

Задавали ли сте си въпроса кое прави една снимка въздействаща? Има ли норми, които снимащите спазват, за да постигнат даден ефект? Всеки, който навлиза в необятния свят на фотографията се пита това и търси основа, за която да се хване и която да му бъде отправна точка. А всеки снимащ от по-отдавна се опитва да нарушава тези условно казано правила по въздействащ начин. Да, условно казано правила, защото с ръка на сърцето мога да кажа, че едни от най-добрите снимки, който съм виждала не се подчиняват на тях. Точно обратното, нарушени са по брилянтен начин. Все пак, на нас простосмъртните, са ни нужни насоки как да снимаме. Затова тази статия ще е посветена на първата “порция” правила, а именно композиционните. Т.е. как да разполагаме различните елементи в кадър. Какво да включим и какво да изключим. По какъв начин да комбинираме цветовете и т.н.

Ще ги разделя на точки, за по-лесно структуриране.

  1. Правилото на третините
  2. Симетрия
  3. Запълване на предния план
  4. Рамкиране
  5. Водещи линии
  6. Мащаб и перспектива
  7. Графичност и абстрактност
  8. Дълбочина на рязкост
  9. Цветна хармония
  10. Избор на гледна точка

1.Правилото на третините

За него вероятно всички са чували. Най-простия начин да си го представим е като разделим кадъра с две хоризонтални и две вертикални линии.

Правило на третините

Тези линии ще са ни ориентир как да разполагаме обектите в кадъра. Когато снимаме мислим за абсолютно всичко,което ще влезне в снимката. Трябва да съобразим какво искаме да включим и кои елементи да махнем. Много често снимките ни са несполучливи именно защото имаме прекалено много елементи в тях, които разсейват погледа. Или обратното - твърде много празно пространство.

Но да се върнем към правилото. Как да използваме тези линии?

Точките, в които се пресичат, са подходящи за разполагане на главния акцент в кадъра.

Например снимаме портрет и искаме акцент да бъде погледа на модела ни. Най-силно зрителят ще възприеме обекта, който е попаднал именно в тези зони на пресичане.

Правило на третините

Правилото може да бъде използвано и в друго направление. Да си представим, че снимаме пейзаж, без значение какъв - море, планина, поле. Можем да разположим хоризонта така, че да се намира горе-долу на една трета от края на кадъра (както е на снимката по-горе). Ако имаме интересна облачност може и да е в долната част, за да акцентираме върху нея.

Правило на третините

Място на светлия обект в кадъра. Композирайки, е хубаво да имаме предвид, че светлите обекти в кадъра могат да отклонят погледа на зрителя от основния ни обект. Те също са фактор, на който трябва да обърнем внимание.

Ако трябва да обобщя - избягваме центрирането, да разполовяваме хоризонта или за забождаме модела ни в средата на снимката. Освен, разбира се, когато не го правим умишлено, например търсим симетрия.

2.Симетрия

Симетрия

Не се страхувайте да нарушавате горното правило. Оглеждайте се за обекти, в който има симетрия и които може да включите във вашия кадър. Сред архитектурата може да откриете много такива. Сред природата също, например отражения. Не се притеснявайте да пробвате, дори и да сбъркате.

3.Запълване на предния план

Идва ред и на третото правило от моя списък. Както споменах малко по-рано, понякога снимките ни се получават някак твърде “празни”. Това става, когато голяма част от кадъра ни е зает от някаква еднообразна площ (асфалт, трева, вода), което създава усещането за едно голямо празно пространство. Как можем да разчупим тази еднообразност и за придадем завършеност на нашия кадър? Като използваме елементи, които да запълнят това пространство.

Това могат да бъдат различни обекти - цветя, камъни, паднали дървета, листа.

Запълване на предния план

Включвайки елементи за запълване на предния план, постарайте се, когато е възможно да ги включвате изцяло. Например открили сте цветя, които искате да използвате за целта. Разположете ги така в кадър, че да не режете стъблата. Снимката ще изглежда много по завършена, ако хванете и основата на цветето. В противен случай рискувате да създадете усещане в зрителя, че тези цветя са попаднали там случайно, от недоглеждане.

4.Рамкиране

Рамкирането е чудесен похват, с който насочваме погледа към акцента в снимката.

За рамка може да използваме най-различни обекти - врати, прозорци, колони, арки, дървета и др.

Рамкиране

Рамката може да е разположена пред главния ни акцент или зад него. Може да бъде на фокус или да бъде разфокусирана. Всичко е въпрос на личен избор и търсен ефект.

Рамкиране

Когато използвате този похват, обърнете внимание дали обектът, който сте избрали да изпозвате като рамка, се връзва с главния ви акцент и дали създавате усещането, което целите. Понякога лошият избор на правилните елементи може да развали цялата ни снимка.

5.Водещи линии

Водещите линии играят роля подобна на рамкирането - насочват погледа на зрителя. Те създават дълбочина в кадъра и компенсират липсата на триизмерност на снимките.

Водещи линии

Водещи линии можем да открием почти навсякъде - релси, път, виеща се река, стълбище, дървета, диагонали, облаци, жици и т.н.

Водещи линии

Винаги обръщайте внимание дали линиите, които използвате в кадъра, наистина създават дълбочина. Не е достатъчно някой от изброените елементи да присъства в кадъра ни. От съществено значение е как ще го разположим в снимката си, така че наистина да води окото на зрителя.

Правилата са за да се нарушават - Част II `

Получавай известия за нови фотографски съвети от различни автори в различни сфери на фотографията!

*Ще получиш потвърдителен мейл с инструкции.