Общи условия

1. Основни понятия

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение - Оганизатор е ИКИНДИЯ ЕООД; Участник е всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационна форма за участие в сайта на ikindiya.bg; Уебсайт: ikindiya.bg

2. Онлайн регистрация

Регистрацията за всяка работилница се извършва посредством онлайн форма, поместена в съответното събитие на уебсайта. След попълване на формата, участникът ще получи e-mail с потвърждение за неговото участие и информация по какъв начин да заплати дължимата сума. В случай, че e-mail адресът е въведен некоректно организаторът не носи отговорност. В случайте, когато участниците не получат потвърждение за регистрация по e-mail или телефон, те следва да се свържат с организатора на посочения номер: 0895090411

3. Такса за участие

След получаване на e-mail с потвърждение, учасникът следва да заплати капаро за семинара в размер от 50% от сумата в 7-дневен срок. Останалата част от сумата се заплаща най-късно в първия ден от съответната разботилница.

4. Начин на плащане

Всички такси за Работилници се заплащат по банков път.

5. Невъзможност за присъствие

В случай, че участникът се откаже от съответната работилница, капарото не се възстановява.

6. Отлагане или отмяна на семинара

В случай, че по някакви причини се наложи отлагане на семинара за друга от упоменатата дата, участникът получава обратно внесените от него такси или при желание от негова страна може да се включи в следващия семинар. В случай на отмяна на събитието, заплатаните от участниците суми се възстановяват. Организаторът е длъжен в 7 дневен срок преди събитието да уведоми участниците за настъпилите промени.

7. Авторски права

Заснетите по време на семинарите кадри са със споделени авторски права. Участниците могат да ги публикуват в онлайн мрежи и фотографски сайтове, като упоменат това. Снимките не могат да бъдат използвани за портфолио, конкурси, изложби, реклама и проекти с комерсиална цел.

8. Промени

ИКИНДИЯ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение до участниците за промените в Общите условия.