Editorial vs One shot - Създаване на концепция с Марияна Стоянова и Диляна Гергова